Klikaj na literkach i spróbuj zgadn±ć, jakie słowa Pana Jezusa s± tu ukryte. POWODZENIA !


  ZGADYWANKA 2 ZGADYWANKA 3 ZGADYWANKA 4
ZGADYWANKA 5