Klikaj na literkach i spróbuj zgadn±ć, jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa jest tu ukryte
  ZGADYWANKA 1 ZGADYWANKA 2 ZGADYWANKA 3
  ZGADYWANKA 4