Klikaj na literkach i spróbuj zgadn±ć postać o której czytamy w Starym Testamencie
  ZGADYWANKA 1 ZGADYWANKA 2 ZGADYWANKA 3
ZGADYWANKA 5