Inny quiz


Quiz pt. Dzieci w Piśmie Świętym

 

 

 

1. Synowie Jakuba nie kochali swojego najmłodszego brata Józefa. Pewnego dnia mieli okazję, aby się go pozbyć. Czy wiesz co uczynili źli bracia Józefowi? Księga Rodzaju 37,23-28

a) wysłali go na pustynię mówiąc, że tam udał się ich ojciec Jakub
b)
wrzucili go do studni, a potem sprzedali kupcom zmierzającym do Egiptu
c) wrzucili go do jaskini pełnej lwów, ale lwy nie uczyniły Józefowi żadnej krzywdy

 

 

 

 

2. W XIII w. p.n.e. w Egipcie panował faraon, który wydał zarządzenie, aby zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców izraelskich. Pewna mama, aby ratować swojego synka, włożyła go do wiklinowego koszyka i umieściła w sitowiu na rzece. Pan Bóg nie pozwolił zginąć dziecku - znalazła je córka faraona i zaopiekowała się nim. Jak nazywał się chłopiec cudownie ocalony? Księga Wyjścia 2,1-10

a) Jakub
b) Daniel
c) Mojżesz

 

 
3. Jest noc. Mały Samuel, uczeń kapłana Helego, śpi w świątyni. Nagle budzi się i wyraźnie słyszy głos powtarzający - "Samuelu, Samuelu..." Kto woła chłopca w środku nocy i dlaczego? Pierwsza Księga Samuela 3,1-18

a) tajemniczy głos jest głosem Pana Boga, który chce objawić Samuelowi swoją wolę i zamierzenia
b) Samuela budzi jego nauczyciel Hali, chłopcu nie wolno spać w świątyni, musi pilnować Arki Przymierza
c) chłopca budzą jego przyjaciele, którzy chcą wyruszyć poza miasto. Samuel nie chce iść wraz z nimi - wie, że nie wolno mu opuszczać świątyni


 

 

4. Wszyscy Izraelici, którzy widzieli Goliata uciekali przed nim w popłochu, bo bardzo się go bali. Tylko chłopiec o imieniu Dawid nie uląkł się olbrzyma, ufał, że Pan Bóg pomoże mu pokonać przerażającego wojownika. Kto wygrał walkę Goliat, czy Dawid? Pierwsza Księga Samuela 17,48-50

a) Dawid nie miał szans z doświadczonym wojownikiem, wygrał Goliat
b) zwyciężył Dawid, ale po długiej i trudnej walce na miecze
c) Dawid pokonał wroga celnym strzałem z procy

 

 

5. Pewnego razu dwunastoletni Pan Jezus zaginął swoim rodzicom. Matka Boża i św. Józef szukali go przez trzy dni, czy wiesz, gdzie Go wreszcie odnaleźli? Ewangelia według św. Łukasza 2,41-50

a) w świątyni - domu Ojca, rozmawiał tam z uczonymi w Piśmie
b) Pan Jezus był na pustyni, gdzie się modlił
c) Pan Jezus nigdy nie zaginął swoim rodzicom

 

 

 

 

6. Ludzie wyśmiewali się z Pana Jezusa, który przyszedł, aby uzdrowić córeczkę Jaira. Mówili -"ona już nie żyje". Lecz Pan Jezus rzekł do dziewczynki - "Talitha kum", co znaczy - "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" i wstała, była zupełnie zdrowa. Wielu ludzi wątpiło w moc Pana Jezusa zanim to się stało, jednak znalazł się ktoś, kto mocno prosił o uzdrowienie dziewczynki i wierzył w Jezusa. O kim mowa? Ewangelia według św. Marka 5,35- 43

a) o Nikodemie
b) o św. Piotrze
c) o ojcu dziewczynki - Jairze

 7. Gdy Święta Elżbieta usłyszała głos Matki Bożej, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Jak został nazwany syn Świętej Elżbiety? Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-45

a) Jan Chrzciciel
b) Jan Apostoł
c) Zacheusz

 

8. Pan Jezus wskazał na dziecko i powiedział do swoich uczniów - "Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich , ten jest wielki". Jakie wydarzenie poprzedziło tę wypowiedź?
Ewangelia według św. Łukasza 9,46-48

a) uczniowie Pana Jezusa kłócili się, który z nich jest najważniejszy
b) uczniowie Pana Jezusa donieśli Nauczycielowi, że jest człowiek, który w Jego Imię wypędza złe duchy
c) uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Pana Jezusa


 

9. Pan Jezus powiedział, że, "ten nie wejdzie do Królestwa Bożego"
Ewangelia według Św. Marka 10,13-16

a) kto nie stanie się dorosłym
b) kto nie pozna wszystkich praw i nakazów biblijnych
c) kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko

 


10. W jakim cudzie brał udział chłopiec, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby? Ewangelia według Św. Jana 6,1-13

a) w cudzie w Kanie Galilejskiej
b) w cudownym rozmnożeniu chleba
c) w Ostatniej Wieczerzy