Inny quiz
Quiz
BOŻE NARODZENIE1. Kto został posłany, aby przygotować ludzi na przyjście Pana Jezusa?

a) Św. Jan Apostoł
b)
Św. Jan Chrzciciel
c) Św. Piotr2. Pan Jezus urodził się w:

a) stajence
b) pałacu
c) w szpitalu na oddziale położniczym3. Uroczystą kolację, którą spożywamy 24 grudnia nazywamy:

a) Wieczerzą Wigilijną
b) Ucztą Paschalną
c) Kolacją Choinkową4. Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym?

a) prezenty
b) opłatek i zapalona świeca
c) najważniejsze, żeby na stole było dużo jedzenia5. Jak nazywali się (według tradycji) Mędrcy, którzy przyszli złożyć hołd Jezusowi?

a) Kacper, Menelek, Bartłomiej
b) Koper, Melchizedek, Bartazar
c) Kacper, Melchior, Baltazar

 

6. Co oznaczają słowa "Gloria in excelsis Deo", które śpiewamy w kolędzie?

a) Chwała na wysokościach Bogu
b) Niech się stanie wola Twoja
c) Radujmy się w ten dzień7. Co przyprowadziło Mędrców ze Wschodu do Jezusa?

a) gwiazda
b) aniołowie
c) pasterze
8. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?

a) w Starym Testamencie
b) w Dziejach Apostolskich
c) w Apokalipsie
9. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce narodzin Pana Jezusa, od Nazaretu, miasta w którym się wychowywał?

a) około 150 km
b) około 15 km
c) około 50 km

 

10. Kim jest Jezus z Nazaretu?

a) Synem Bożym
b) prorokiem
c) postacią legendarną