Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Strona główna Wydawnictwa » Księgarnia Religijna » Regulamin Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Wydawnictwa religijne
Kategorie
Boże Narodzenie i Adwent (67)
Filmy religijne (714)
Gry biblijne i Multimedia (49)
Gry planszowe i puzzle (40)
Bajki Grajki CD (32)
Pomoce katechetyczne (379)
Różności Religijne (108)
Książki religijne dla Dzieci (343)
Książki religijne (371)
Chrzest Święty (52)
Muzyka dla dzieci (36)
Muzyka religijna (68)
Słuchowiska dla Dzieci na CD (32)
Audiobooki, Rekolekcje (130)
Dla Młodzieży (72)
Rodzina (142)
Różaniec (25)
Jan Paweł II (99)
Podręczniki do religii (179)
Prezenty I Komunia Święta (115)
Pacynki (9)
Wielki Post i Wielkanoc (53)
Promocje (192)
Nowości wydawnicze
Zobacz nas na Facebooku
Nowości wydawnicze więcej
Breloczek nr. 1 Aniołek na chmurce."Pan mnie strzeże"
Breloczek nr. 1 Aniołek na chmurce."Pan mnie strzeże"
4,90zł
Informacje
Informacje o dostawie
Regulamin
Polecane produkty
Korzystanie ze Sklepu
Kontakt
Polecane więcej
07 Śpiąca królewna CD
07 Śpiąca królewna CD
22,50zł
Regulamin Sklepu Dobrego Pasterza Regulamin Sklepu Dobrego Pasterza

Księgarnia Dobrego Pasterza posiada w asortymencie książki, płyty multimedialne, gry biblijne, filmy religijne, prezenty pierwszokomunijne oraz chrzcielne.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pasterz.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy tj. Pasterz Hanna Chodak z siedzibą w Biestrzykowie, ul. Akacjowa 43 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.pasterz.pl/sklep, zwanego w dalszej części Sklepem Dobrego Pasterza

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.pasterz.pl/sklep, prowadzony jest przez Pasterz Hanna Chodak ul. Akacjowa 43, 55-010 Biestrzyków, NIP: 894-249-25-10.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglarki internetowej

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8.Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Mechanizm Cookies w sklepie Pasterz.pl nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich œledzenia. Na stronie Pasterz.pl pliki cookie nie pracuje na danych osobowych, pozwalajacych na identyfikację użytkownika.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU DOBREGO PASTERZA

3.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest rejestracja Klienta.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla podmiotu prowadzącego sklep internetowy,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE DOBREGO PASTERZA

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pasterz.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Pasterz Hanna Chodak, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Szczegółowe koszty dostawy są opisane na stronie Informacje o dostawie.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 07 1140 2004 0000 3202 4314 3346 ,

b.) za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z "Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Pasterz Hanna Chodak ul. Akacjowa 43, 55-010 Biestrzyków

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@pasterz.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacj

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dokonując rejestracji w sklepie Klient udziela firmie Pasterz Hanna Chodak, NIP: 894-249-25-10 zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

9.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
9.3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich. Bazy danych znajdują się na bezpiecznym serwerze o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Gwarantujemy, że Państwa dane adresowe są w pełni bezpieczne.
9.4 Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji, w tym także skasowania z bazy swoich danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Bestsellery
01.W świecie mojego Boga
02.100 Gier Biblijnych
03.4xCD PAKIET CIEKAWOSTKI I GRY BIBLIJNE prezenty komunijne
04.Biblia dla Dzieci - słuchowisko CD
05.Gry i zabawy z przypowieściami biblijnymi
06.100 Gier Biblijnych z obwolutą Pierwsza Komunia Święta
07.6-latki Kocham dobrego Boga Podręcznik do nauki religii
08.4xCD/DVD ZŁOTY PAKIET GIER BIBLIJNYCH z obw. I Komunia Święta
Promocje więcej
Lekcja religii 4. Dialog międzyreligijny. Książka z filmem DVD
Lekcja religii 4. Dialog międzyreligijny. Książka z filmem DVD
29,00zł
26,00zł
Recenzje więcej
4xCD PAKIET CIEKAWOSTKI I GRY BIBLIJNE dla dzieci i dorosłych
Polecam wszystkim ten pakiet gier biblijnych, tu młodszy i s ..
5 z 5 Gwiazdek!

Wydawnictwo Pasterz