Zapamiętaj w którym miejscu komputer odsłonił kwadrat z kolorem. Kliknij w to samo miejsce. Następnie komputer odsłoni dwa kolory, a Twoim zadaniem będzie powtórzenie ich prawidłowej kolejności.
Ile kwadratów z kolorami uda Ci się zapamiętać? POWODZENIA!