Uwaga wszystkie Dzieci w wieku od 1 do 113 lat !!!
(113 lat ma ponoc najstarszy człowiek obecnie żyjący)
Zapraszamy Was do wspólnej zabawy w rozwiązywanie quizów biblijnych. Chcemy razem z wami poznawac Pismo Święte - my przez układanie pytań, Wy przez szukanie odpowiedzi.

 

Czy znasz Pismo Święte?

Poniższy quiz składa się z 10 pytań - aby odpowiedzieć na pytanie należy zazaczyć odpowiedź a), b) lub c). Po zaznaczeniu 10 odpowiedzi można sprawdzić czy wszystkie odpowiedzi są poprawne przez naciśnięcie przycisku <Sprawdź>.

Miłej Zabawy!

 

1. Syn Abrahama miał na imię:

a) Jakub
b) Izaak
c) Zebedeusz

 

2. Kain i Abel byli dziećmi:

a) Adama i Ewy
b) Abrahama i Sary
c) Jakuba i Racheli

 

3. Noe zabrał ze sobą na Arkę:

a) tylko swoją rodzinę
b) tylko zwierzęta po parze z każdego rodzaju
c) swoją rodzinę i zwierzęta

 

4. Sara urodziła Izaaka:

a) we wczesnej młodości
b) gdy miała 35 lat
c) gdy była w podeszłym wieku

 

5. Dawid pokonał Goliata:

a) przy pomocy procy
b) dzięki znajomości wschodnich sztuk walki
c) mieczem

 

6. Jakub i Ezaw byli:

a) braćmi
b) kuzynami
c) przyjaciółmi

 

7. Żona Izaaka miała na imię:

a) Sara
b) Miriam
c) Rebeka

 

8. Pierwszego dnia Pan Bóg stworzył:

a) światłość
b) ryby i inne zwierzęta morskie
c) sklepienie niebieskie i gwiazdy


9. Gdy Izraelici walczyli z Amalekitami:

a) Mojżesz walczył w pierwszym szeregu
b) Mojżesz modlił się z wniesionymi rękoma
c) Mojżesz udał się w miejsce ustronne aby nie wiedzieć bitwy

 

10. Jozue został pochowany

a) na górze Moria
b) w posiadłości Timnat-Cheres
c) w Egipcie

 

ENCYKLOPEDIA GRY I ZABAWY
MULTIMEDIA
PREZENTACJE STRONA GŁÓWNA