Kliknij, aby zobaczyć Zwycięzców poprzednich konkursów

"Historia Biblii"
XXVII EDYCJA
KONKURSU BIBLIJNEGO


Poniżej umieszczamy rozwiązanie konkursu, poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz i sprawdź czy poprawnie zaznaczyłbyś (łabyś
1. Słowa Pieśni Miriam to jedne z pierwszych spisanych słów Biblii. Czego dotyczy treść tej pieśni?

a) to pieśń Matki Bożej, która śpiewa "odtąd błogosławić mnie będą wszystkie narody"
b) to pieśń pochwalna dla Boga, który przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone
c) to pieśń dziękczynna, Bóg wybaczył Miriam nieposłuszeństwo i pobłogosławił jej synów2. Kto jest autorem Apokalipsy?

a) św. Jan Apostoł
b) św. Szczepan
c) król Dawid3. Od czego pochodzi słowo Biblia, czyli Księga?

a) Od słowa greckiego "biblios" oznaczającego bibliotekę
b) Od hebrajskiego słowa "biblijos", co znaczy "narodzony"
c) Od starożytnego portu Byblos, głównego eksportera papirusu4. Pięcioksiąg Mojżeszowy to w judaizmie:

a) Tora
b) Koran
c) Toran5. Kto napisał Biblię?

a) Biblię napisał Pan Bóg na dwunastu kamiennych tablicach
b) Mojżesz z Aaronem i czterech ewangelistów
c) Biblia ma wielu autorów, a każdy z nich otrzymał natchnienie od Boga

 

6. Biblia zaczyna się od słów:

a) "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."
b) "Na początku było Słowo."
c) "Umiłowani, bracia i siostry"
7. Biblia w starożytności składała się ze zwojów papirusu. Z czego był tworzony i skąd pochodził ten materiał?

a) papirus wytwarzany był z papki złożonej z wody i drzewa o nazwie sykomora, rosnącego w Palestynie
b) papirus wytwarzany był z włókien rośliny o nazwie papirus, pochodził z Egiptu
c) papirus składał się z papieru sprowadzanego z Chin8. Z jakich dwóch części składa się Pismo Św.?

a) z Księgi Wyjścia i Ewangelii
b) z Ksiąg Proroczych i z Ksiąg Królewskich
c) ze Starego i Nowego Testamentu

 

9. Słowo "ewangelia" pochodzi od greckiego euangelion. Słowo to tłumaczymy, jako:

a) "dobra nowina"
b) "objawienie"
c) "księga aniołów"

 

10. Co oznacza skrót Mt 22,1-14 ?

a) Ewangelia według Św. Mateusza, werset 22, rozdziały od 1 do 14
b) Ewangelia według Św. Mateusza, rozdział 22, wersety od 1 do 14
c) Ewangelia według Św. Mateusza, księga 22, rozdziały od 1 do 14

 

Rozwiązanie I konkursu Rozwiązanie II konkursu Rozwiązanie III konkursu
Rozwiązanie IV konkursu Rozwiązanie V konkursu Rozwiązanie VI konkursu
Rozwiązanie VII konkursu Rozwiązanie VIII konkursu Rozwiązanie IX konkursu
Rozwiązanie X konkursu Rozwiązanie XI konkursu
Rozwiązanie XII konkursu Rozwiązanie XIII konkursu Rozwiazanie XIV konkursu Rozwiazanie XV konkursu Rozwiazanie XVI konkursu Rozwiazanie XVII konkursu
Rozwiazanie XVIII konkursu
Rozwiazanie XIX konkursu
Rozwiazanie XX konkursu Rozwiazanie XXI konkursu
Rozwiazanie XXII konkursu Rozwiazanie XXIII konkursu
Rozwiazanie XXIV konkursu

Rozwiazanie XXV konkursu Rozwiazanie XXVI konkursu