Wielki Post

 

Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni, aż do Niedzieli Palmowej.
Jest to czas w którym częściej modląc się i wypełniając różne postanowienia, zmieniamy nasze serca.
Wpatrując się w Krzyż, oczekujmy na Zmartwychwstanie Pana Jezusa - na radosne Święta Wielkanocne.