WIELKANOC

W Poranek Wielkanocny witamy się słowami:
"Chrystus zmartwychwstał!"
"Prawdziwie zmartwychwstał!"

Pan Jezus po swojej śmierci na krzyżu, ukazał się uczniom jako żyjący.
Zmartwychwstał jako pierwszy, a Jego zmartwychwstanie umożliwia zmartwychwstanie nas wszystkich. Stąd biorą się radość, pokój i nadzieja towarzyszące nam w czasie Wielkanocy.

Śpiewajmy z wdzięcznością -
ALLELUJA!