Maryja


Maryja pochodziła z Nazaretu.
Była ubogą dziewczyną, która od najmłodszych lat zadziwiała innych swoim ciepłem i miłością.

Pewnego dnia, przybył do niej anioł i obwieścił, że urodzi Syna - Jezusa. Będzie On Mesjaszem, który wybawi ludzi od śmierci wiecznej.
Maryja przyjęła tę wiadomość z radością i ufnością.

Urodziła Jezusa, bardzo Go kochała, a po latach towarzyszyła Mu w najtrudniejszym dla Niego momencie- gdy cierpiał i umierał na krzyżu.

Tradycja mówi, że w nagrodę została wzięta z duszą i ciałem do nieba, gdzie Bóg uczynił ją królową nieba i ziemi.

Zaufajmy matczynej miłości Maryi i módlmy się do niej! Na pewno będzie prosić Jezusa, by odpuścił nam nasze grzechy i zaprowadził nas do Swojego Królestwa.